Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

22.2.2018

Okresní kolo v sálové kopané-III.kategorie. Exkurze žáků 8.A do sklárny v Lindavě.

15.2.2018

Okresní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek.

12.2.2018

Školní kolo recitační soutěže.

AKTUALITY

Postup mladších žákyň a žáků na krajské finále Poháru rozhlasu do Turnova

Dne 17. 5. se v Turnově koná krajské finále atletické soutěže družstev 49. ročníku Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou. Na tuto významnou událost v kalendáři atletických soutěží škol kraje postoupilo družstvo mladších žákyň z prvního místa. Družstvo mladších chlapců doplňuje osm nejlepších škol kraje počtem bodů, v okresním finále chlapci obsadili druhé místo. Zajímavostí  této kategorie je, že z okresu Česká Lípa  do finále postoupily čtyři školy s nejvyšším počtem bodů.

Děkujeme dětem za výbornou reprezentaci školy a přejeme jim vynikající výsledky  v krajském finále.