Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

Zapojili jsme se do projektu Integrace držitelů dočasné ochrany ve městě Česká Lípa

Loga k projektu Integrace držitelů dočasné ochrany

AKTUALITY

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

PROJEKTOVÝ DEN 5.B, 5.C

V úterý 19.9. jsme se vydali do Prahy.

Seznámili jsme se s historií Karlova mostu, poslechli jsme si příběhy a pověsti, které se tohoto významného místa týkají.

Soutěžili jsme o zlaťáky a drahokamy a na závěr jsme plnili úkoly na Kampě.

Celý den byl pro nás poučný, nasbírané vědomosti dále využijeme při hodinách vlastivědy, českého jazyka, výtvarné a pracovní výchovy. číst více…

Českolipský sportovní festival 2023

Děti z prvního stupně využily nabídku a zúčastnily se českolipského sportovního festivalu. Na různých sportovištích se vydováděly a mnozí z nich se rozhodly, jak budou trávit svůj volný čas ve sportovním duchu. Mladší chlapci zabojovali ve strretbalu a obsadili pěkné třetí místo. Tým hrál ve složení: Šimon Meďáš, Lukáš Kohlíček, Felix Bandermann, Vít Votruba, Samuel Korec, Šimon Šuk.

číst více…

Tyršovácká spirála

Ve středu 6. 9. jsme uspořádali pro žáky 2. stupně závody do vrchu – Tyršováckou spirálu. Každou třídu reprezentovalo družstvo složené z 5 chlapců a 5 dívek. Závodníkům jsme měřili časy a podle nich jsme pak určili pořadí. K této teambuildingové akci jsme si vybrali Holý vrch, který je nedaleko naší školy.

číst více…

Oznámení o udělení volných dnů

Oznamuji, že v pátek 29. září 2023 vyhlašuji pro všechny žáky Základní školy Dr. Miroslava Tyrše volný den v souladu s § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Zdůvodnění: Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Organizační zajištění:

1. Rodiče budou o vyhlášení volného dne prokazatelným způsobem informováni prostřednictvím písemné informace, umístěním informací na webové stránce školy a vyvěšením informačních letáků na viditelném veřejném místě.
2. Školní družina pro přihlášené žáky bude zajištěna.
3. Školní stravování zajištěno – nedotovaný oběd.

Oznámení o udělení volných dnů (ve formátu PDF)

Mgr. Antonín Lačný

Ocenění SCIO