Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

20.2.2020

Exkurze žáků 7.A do DDM Libertin.

5.2.2020

Školní kolo olympiády z německého jazyka.

AKTUALITY

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Informace o provozu školy od 14.10.2020

Vážení rodiče, dle Usnesení Vlády České republiky ze dne 12.10.2020 bude na naší škole s platností od 14.10.2020 do odvolání probíhat výuka pouze v distanční podobě, která bude POVINNÁ pro všechny žáky.

Výuka bude probíhat jednotně přes platformu TEAMS podle upraveného rozvrhu – viz níže a Bakaláři. Výukové jednotky budou probíhat synchronně (online v reálném čase) nebo asynchronně (formou zadávání úkolů a činností).

Synchronní výuka – je online výuka přes platformu TEAMS. Žáci budou v kontaktu s vyučujícím a mohou v reálném čase reagovat na vykládané učivo.

Asynchronní výuka – bude probíhat přes platformu TEAMS. Žáci budou dostávat výukové materiály a zadání pro činnost, kterou mohou provádět doma během týdne.

Žáci, kteří nemají IT vybavení nebo přístup k internetu budou dostávat zadání v papírové podobě. Papírové zadání si budou vyzvedávat vždy v pondělí od 9:00 do 10:00 u hlavního vchodu do školy, kde současně odevzdají domácí práci z minulého týdne.

Ve všech případech distanční výuky je nutné se aktivně účastnit všech hodin, které jsou zadány v rozvrhu hodin. Pokud se žák nebude výuky aktivně účastnit, bude mu zapsána absence a tuto hodinu bude potřeba řádně omluvit zákonným zástupcem. V opačném případě bude hodina evidována jako neomluvená. Zadané úkoly je NUTNÉ odevzdávat ve stanovených termínech.

Po dobu uzavření školy nemají žáci povolen přístup do budovy školy. V neodkladných případech (zapomenuté školní pomůcky apod.) je možné, po dohodě, školu navštívit. V tomto případě, prosím, kontaktujte TU nebo vedení školy.

V případě, že nastanou problémy s distanční výukou, kontaktujte třídního učitele.

Školní jídelna je v provozu pro žáky v níže uvedených časových intervalech.

V současné době jsou všichni strávníci odhlášeni. Pokud máte zájem o odběr obědů, je potřeba žáka přihlásit.

1.stupeň – 11:45 – 12:30

2.stupeň – 12:30 – 13:00

Odnášení obědů v jídlonosičích NENÍ možné.

Rozvrh hodin – distanční výuka od 14.10.2020

Informace o provozu školy od 12.10.2020 do 30.10.2020

Vážení rodiče, na základě Opatření vlády ČR a MŠMT jsme nuceni upravit provoz školy. V tomto režimu bude škola fungovat od pondělí 12.10.2020 do pátku 30.10.2020.

Výuka na prvním stupni (1. – 5.třídy) bude probíhat ve stejném režimu jako od 1.9.2020.
Školní družiny jsou v provozu.
Provoz Školního klubu je uzavřen.

Žáci 2.stupně mají zavedenu střídavou výuku. Výuka bude probíhat v prezenční a distanční formě. Vyučovat se bude dle stanoveného rozpisu – distanční/prezenční forma výuky (k dispozici ZDE

Žáci, kteří mají stanovenou prezenční výuku, docházejí do školy a vzdělávají se dle rozvrhu hodin platného od 1.9.2020. Při vzdělávání jsou žáci povinni dodržovat všechna stanovená pravidla.

Žáci, kteří mají stanovenou výuku v distanční formě, se vzdělávají z domova na základě pokynů jednotlivých vyučujících. Jako jednotný komunikační kanál je stanovena platforma TEAMS. Žáci jsou POVINNI se aktivně účastnit distanční formy vzdělávání. Pokud se žák aktivně do výuky nezapojí, bude mu zapsána absence, kterou bude potřeba řádně omluvit.

Žáci, kteří se nemohou účastnit (z důvodu technických problémů) distanční formy vzdělávání, jsou povinni si vyzvednout podklady pro vzdělávání osobně. Pro skupinu žáků, která se bude distančně vzdělávat od pondělí 12.10. do pátku 16.10.2020, bude probíhat předávání v prostorách Školního klubu v pondělí 12.10.2020 od 8:00 do 9:00. Skupina žáků, která bude mít distanční formu vzdělávání od pondělí 19.10.2020 do pátku 23.10.2020, obdrží podklady pro vzdělávání do pátku 23.10.2020 do 13:30.

Školní jídelna je v provozu i pro žáky s distanční formou vzdělávání. Výdej obědů pro tyto žáky je od 11:30 do 11:50. Žáci jsou povinni ve frontě na oběd dodržovat minimální rozestupy 1,5m. U stolu mohou sedět pouze 4 osoby. Pokud nebude žák na obědy docházet, je potřeba je odhlásit.

Od 26.10.2020 do 30.10.2020 jsou na základě Opatření MŠMT stanoveny prázdniny. Škola bude v tomto termínu uzavřena (včetně ŠD a ŠJ.)

City Cross Run 2020

V sobotu 26.9. jsme se zúčastnili 5. ročníku City Cross Runu 2020 Českou Lípou, kde jsme se za velmi nepříznivého deštivého počasí umístili na skvělém druhém místě. Ve štafetovém běhu na 7×1000 metrů centrem města jsme se stali nejrychlejší českolipskou štafetou. Rychlejší už byla jen ZŠ Náměstí Míru z Nového Boru. Složení štafety: Filip Zikmund (9.B), Patrik Martiňák (9.A), Lucie Křenčilová (9.A), Antonie Šujanová (8.A), Marek Holuška (7.A), Jan Roušar (8.B), Pavel Kulík (9.A) jsme se stali nejrychlejší českolipskou štafetou. Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy.

Mgr. Z. Brož

číst více…

Ocenění společnosti Scio