Velikonoční přání

Přeji všem dětem a jejich rodinám krásné prožití velikonočních svátků. Děkuji rodičům i ostatním členům rodiny za spolupráci a podporu při výuce našich dětí. A. Pavlíčková  

UKONČENÍ 1. POLOLETÍ

Ve třídě máme 19 žáků. S vyznamenáním ukončilo 1. pololetí všech 19 dětí. Samé jedničky mělo 12 dětí. Všem dětem moc gratuluji ke krásným školním výsledkům. Rodičům patří mé poděkování za skvělou spolupráci. Užijte si všichni hezké prázdniny a já se budu na děti těšit...

Vánoční přání

Přeji všem svým milým dětem a jejich rodinám krásné Vánoce, hodně lásky, pohody, štěstí a hlavně zdraví do Nového roku. Děkuji za spolupráci, pomoc, podporu a pochopení při práci s našimi dětmi. VESELÉ VÁNOCE. Anita Pavlíčková...