Zákonný zástupce požádá písemně o odložení povinné školní docházky o jeden rok pro své dítě v den konání zápisu v případě, že dítě není po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.
Ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.