Během měsíce září část třídy absolvovala cvičení v přírodě (cca 13km), druhá část doplnila žáky z jiných tříd při výstupu na Sněžku (viz info na webu školy). Dále proběhl běh na Holý vrch, tzv. Tyršovácká spirála, kdy každá třída na 2. stupni nominovala dívčí a chlapecké družstvo po 5 členech. Všichni zabojovali a vzhledem k nejlepšímu času jsme získali 1. místo. Na českolipském tradičním běhu City Cross Run naši školu reprezentovali dva žáci, D. Bauer a  A. Kříž, kteří rovněž zasluhují uznání a pochvalu.