Dne 16. 11. 2023 proběhla ve třídě beseda s pracovnicí ÚP, konkrétně z IPS, na téma Volba povolání. Tato pracovnice poskytla žákům informace o užitečných a důležitých webových portálech, statistiky nezaměstnanosti, umožnila diskuzi zejména o uměleckých školách a školách se sportovním zaměřením. Žáci se prostřednictvím krátkého videa dozvěděli o náplni práce Informačního poradenského střediska na ÚP.