Zápis na Základní školu Dr. Miroslava Tyrše bude probíhat v pondělí 22.dubna a v úterý 23.dubna 2024 od 14:00 do 18:00 a v pátek 26.dubna 2024 od 14:00 do 16:00. Prohlédnout si školu a zapsat se do prvního ročníku mohou i dětí, které mají trvalé bydliště mimo spádový obvod.

Dny otevřených dveří nabízíme 8.dubna 2024 a 9.dubna 2024 od 9:00 do 15:30 s možností nahlédnutí v dopoledních hodinách do výuky v prvních třídách a odpoledne se zapojit do činnosti školních družin. Na schůzku rodičů budoucích prvňáčků se mohou rodiče dostavit v úterý 9.dubna 2024 v 15:30 do třídy 5.B.

Obecné informace k zápisu

Termín konání zápisu: 22. a 23.dubna 2024 od 14:00 do 18:00 a v pátek 26.dubna od 14:00 do 16:00
Náhradní termín zápisu je stanoven na  7.května 2024 od 13:00 do 15:00

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2017 do 31.8. 2018, a to i v případě, budou-li rodiče žádat odklad PŠD. Rodiče dětí, kterým byl povolen v loňském školním roce odklad PŠD, se dostaví k opakovanému zápisu.

Odklad školní docházky 

Forma zápisu

Zápis bude probíhat tradičním způsobem, tzn. s osobní přítomností dětí a zákonného zástupce ve škole.(možný je také zápis bez přítomnosti dítěte). Před samotným zápisem doporučujeme elektronickou registraci – ZDE, kterou si zajistíte přesný termín (den a čas) zápisu svého dítěte. Elektronickou registrací bude vygenerována “Žádost o zápis dítěte do prvního ročníku”. Tu rodiče přinesou s sebou do školy v den konání zápisu podepsanou zákonným zástupcem. (nemůže–li zákonný zástupce žádost vytisknout, bude jim vytisknuta ve škole).

Žádost může být doručena do školy ještě před zápisem, a to následujícími způsoby:  

  • do datové schránky školy – ID schránky je imaxkj5
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý email!)
  • poštou
  • osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní budovy ZŠ (ul. Mánesova 1256)

K zápisu je možné přijít také bez objednání a předchozí registrace  v termínu jeho konání.

Průběh zápisu s osobní přítomností dítěte

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem ve stanovený čas.

Zápis má dvě části:
a)   formální, ve které zákonný zástupce

  • podá žádost o zápis  dítěte do prvního ročníku podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte
  • předloží rodný list dítěte – je nezbytný k ověření zákonných zástupců dítěte (pouze k nahlédnutí, prosíme nekopírujte), občanský průkaz zákonného zástupce,
  • u cizinců pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu a doklad o trvalém bydlení.
  • je-li dítě po odkladu , předloží Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky v minulém školním roce

b)  motivační

  • krátký rozhovor pedagoga s dítětem v maximální době 20min

Elektronická registrace je k dispozici ZDE

Informace o škole

Kritéria pro přijímání žáků

Informace – termíny zveřejnění přijatých žáků  

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne škola ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na hlavních vchodových dveřích školy nejpozději do 13.5.2024.

Přílohy

Žádost o zápis dítěte do prvního ročníku (připravujeme)
Žádost o odklad školní docházky (připravujeme)
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku