Dobyli jsme Říp

V pátek 10. 5. 2024 vyrazila odvážná expedice žáků 8. B na horu, kterou podle pověsti proslavil praotec Čech. Část této expedice se vydala dobře známou a prozkoumanou cestou, odvážnější jedinci následovali hlavního vedoucího a objevili cestu delší, zato horší. U...

Matematická olympiáda

Dne 12. 4. se naši žáci Hajnalová Karolína (6. A), Hajnala David (6. A), Kubištová Viktorie (6. A), Žalský Jakub (6. B), Hadravová Adéla (7. A) a Žalská Nela (8. A) zúčastnili okresního kola matematické olympiády konané na Gymnáziu Česká Lípa. Mezi svými konkurenty z...