Exkurze – Německo

V úterý 12. prosince jsme s žáky 9. tříd navštívili německou manufakturu, kde se vyrábí známý míšeňský porcelán, a krásné vánoční trhy v Drážďanech.

Mikulášská nadílka

Každý rok si žáci devátých tříd připravují mikulášskou nadílku pro své mladší spolužáky. Letos se toho tedy ujali i žáci naší třídy a moc jim to slušelo…

Živá knihovna

Ve středu 25.10. jsme v KD Crystal navštívili akci Živá knihovna. Žáci zde zhlédli prezentace různých firem z Libereckého kraje, účastnili se debat a měli možnost zasoutěžit si o hezké ceny.

Třídní schůzky

V úterý 14. listopadu se konají třídní schůzky, začátek je v 17 hodin. Pro rodiče žáků 9. tříd se navíc koná schůzka s výchovným poradcem, kde vám budou sděleny informace týkající se přijímacích řízení na střední školy. Tato schůzka je od 16:30 v učebně 9....

HALLOWEEN na Tyršovce

Ve čtvrtek 2. listopadu se bude v naší škole slavit Halloween. Žáci se tento den mohou zúčastnit tří soutěží: Soutěž o nejlepší masku Soutěž o nejlépe halloweensky oblečenou třídu Soutěž o nejlepší halloweenskou dobrotu...

Přehled exkurzí

Dobrý den, zasílám přehled akcí, které se chystáme​ s žáky v tomto pololetí navštívit (v rámci jejich dalšího vzdělávání) – vše je pro žáky zdarma.​ 12. 10. EDUCA Liberec 18. 10. Škola Lípa – burza (vybraní žáci) 25. 10. Živá knihovna ( KD Crystal) 7. 11....