Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

AKTUALITY

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

1. místo v okresním kole Olympiády

1. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce 2021 náleží Aničce Kulhánkové z 9.C!

Zlatou pozici si vybojovala mezi 23 účastníky. Výborně naši školu zastupovala i Anička Doležálková z 9. A, která obsadila pěkné 6. místo.
Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Blahopřejeme a držíme pěsti v krajském kole.

Nové opatření MŠMT a přijímací zkoušky 2021

S účinností od 5.1. 2021 platí nová opatření týkající se přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou.
Ředitel SŠ může rozhodnout, že se jednotná příjímací zkoušku (PZ) nebude konat.
Pokud se jednotná PZ (Cermat) nekoná, koná se vždy školní příjímací zkouška na příslušné střední škole. Tato zkouška se však nesmí konat ve stejný termín stanovený pro jednotnou PZ.
Pokud je součástí prvního kola příjímací řízení jednotná PZ nebo školní PZ, může ředitel SŠ rozhodnout o jejich nekonání. Tuto skutečnost musí nejpozději do 8. března 2021 zveřejnit na webu školy a do 19. března sdělit informaci všem uchazečům. Nekonání PZ nebo školní PZ je podmíněno pokud:
– tuto skutečnost oznámí v kritériích pro přijímání žáků
– počet přijatých přihlášek je nižší než předpokládaný počet přijatých žáků

Pro přijímací řízení do osmiletého gymnázia se nic nemění.

Vedení školy

Tříkrálová sbírka 2021

Letošní rok nemohou poprvé po 20 letech v rámci Tříkrálové sbírky vyrazit koledníci Farní charity Česká Lípa do ulic, domácností, škol, obchodů, firem či úřadů.

Přitom projekt Sociální automobil dál sváží zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy na Českolipsku a Novoborsku.

A právě výtěžek z Tříkrálové sbírky jej každoročně podporuje. Loňský rok byl díky Tříkrálové sbírce Sociální automobil podpořen neuvěřitelnou částkou 207.767 Kč, která výrazně pomohla udržet provoz projektu. Jaká částka se letos vybere virtuálně? Netušíme.

Pomozte proto i vy Sociálnímu automobilu přispěním libovolné částky do virtuální kasičky, kterou naleznete na adrese www.trikralovasbirka.cz . Jen nezapomeňte uvést jako název obdarované organizace Česká Lípa FCH.

Pokud vám k příspěvku chybí tříkrálová koleda nebo byste chtěli vidět Sociální automobil v akci, podívejte se na půlminutové video, které vzniklo právě pro naší online tříkrálovou kampaň.

Další možnosti a informace, jak se do Tříkrálové sbírky zapojit, naleznete na www.fchcl.cz

Děkujeme, že stojíte při nás.
Farní charita Česká Lípa
K†M†B† 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 4.1.2021

Od 4.1.2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
Pro ostatní žáky (3.- 9. třídy) pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Všem žákům jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole po domluvě s vyučujícím (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Příchody a odchody se budou organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

I nadále je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Na základě doporučení se během dne budeme snažit zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu, a to dle možností školy a charakteru počasí podle možností školy.

Budeme provádět pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň
5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, což je z epidemiologického pohledu zásadní.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy bude pokračovat provoz školní družiny.

Školní jídelna je v provozu.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem v čase 13,00 – 13,30 hod.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Rozvrh hodin od 4.1.2021

Ocenění společnosti Scio