Volby do školské rady 2021 – základní informace

Volby do školské rady 2021 – základní informace Ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) § 167, 168 vyplývá povinnost pro každou školu uspořádat volby do školské rady. 11. 7. 2021 končí tříleté období členů současné školské rady, proto je nutné upořádat nové volby....

Provoz školy od 31.5.2021

Všichni žáci se vzdělávají prezenčním způsobem Od pondělí 31.5.2021 se ruší homogenita skupin. To znamená, že výuka probíhat v i mezitřídních skupinách. Toto opatření se týká především výuky cizích jazyků, tělesné výchovy a volitelných předmětů. Testování žáků a...