ZŠ Dr. Miroslava Tyrše zve budoucí prvňáčky i jejich rodiče k zápisu do prvních tříd, který se koná 6. dubna 2018 od 14.00 do 18.00 hodin. K zápisu se mohou dostavit   také děti,  které mají trvalé bydliště mimo obvod stanovený MÚ Česká Lípa. (Kapacita školy umožňuje přijímat děti mimo obvod trvalého bydliště). K zápisu pro zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2018/19 se dostaví děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012. Zákonní zástupci si přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Rodičům nabízíme :

Možnost elektronické rezervace času zápisu.

Kromě elektronické rezervace času, kterému jsou vymezeny dvě učebny, bude zápis probíhat v pěti dalších pěkně připravených učebnách prvního stupně v přízemí hlavní budovy školy , kde se budou dětem věnovat další paní učitelky.

Předvyplnění žádosti k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Další informace k zápisu

Děti po odkladu v roce 2017/2018.

Odklad povinné školní docházky pro školní rok 2018/19.

Možnost nastoupit do 1. ročníku pro nešestileté děti.

Kritéria pro přijetí dětí do prvních tříd Základní školy, Dr. Miroslava Tyrše 

1.Spádovost – školský obvod ZŠ  příspěvková organizace stanovený obecně závaznou vyhláškou Města Česká Lípa  č. 3/2016 vymezující školské obvody základních škol

2. Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy je dán naplněností kapacity školy.

Jaká jsme škola a co nabízíme ? Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.

Dny otevřených dveří.

Nápověda pro rodiče (Desatero pro rodiče dětí  předškolního věku – materiál pro PV MŠMT).

Nebudete – li se moci zúčastnit zápisu v uvedeném termínu, nabízíme termín náhradní, a to v pátek 20. 4. 2017 od 13.00 do 15.00 hodin.