Kritéria pro přijímání žáků

Kritéria pro přijímání žáků Spádovost – školský obvod ZŠ Dr. Miroslava Tyrše , Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace stanovený obecně závaznou vyhláškou Města Česká Lípa č. 3/2016 vymezující školské obvody základních škol. Maximální počet žáků přijímaných...

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2017 do 31.8. 2018, a to i v případě, budou-li rodiče žádat odklad PŠD. Rodiče dětí, kterým byl povolen v loňském školním roce odklad PŠD, se dostaví k opakovanému zápisu.

Zápis 2024

Zápis na Základní školu Dr. Miroslava Tyrše bude probíhat v pondělí 22.dubna a v úterý 23.dubna 2024 od 14:00 do 18:00 a v pátek 26.dubna 2024 od 14:00 do 16:00. Prohlédnout si školu a zapsat se do prvního ročníku mohou i dětí, které mají trvalé bydliště mimo spádový...