Cvičení v přírodě

Z důvodu špatné předpovědi počasí se Cvičení v přírodě přesouvá pro 1.stupeň na středu 23.9.2020 a pro 2.stupeň na čtvrtek 24.9.2020.

Roušky ve škole

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žákyně a žáci, od 18. 9. je v celé ČR nařízeno nosit roušky ve všech prostorách škol, tedy i při výuce s výjimkou žáků a pedagogů 1. – 5. ročníků, toto opatření se týká samozřejmě i naší školy. Aktuálně dle dnešního nařízení...

Vyhlášení voleb do školské rady – ODLOŽENO

Volby do ŠR odloženy.  O termínu voleb budete informování na webu školy. Ředitel Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvkové organizace, Mgr. Antonín Lačný vyhlašuje volby do školské rady, které se uskuteční 23. – 26.11.2020. Ze zákona č....

Povinné roušky – nařízení MZČR

Vážení rodiče, od čtvrtka 10.9.2020 jsou z důvodu nařízení MZČR ve společných prostorách školy a školní jídelny (chodby, šatny, WC, atd…) povinné roušky. Toto nařízení se netýká učeben, kde bude probíhat výuka. Prosíme o dohlédnutí, aby byly děti od čtvrtka 10.9.2020...

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Blíží se konec prázdnin a s ním očekávané zahájení nového školního roku. Školní rok 2020/21 bude slavnostně zahájen 1.září 2020 v 7.50 před hlavním vchodem do školy. Zde vás přivítá vedení školy, zástupce zřizovatele města Česká Lípa, paní učitelky a paní...