Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

Třídní schůzky

TS se budou konat online v aplikaci Teams. 1.stupeň - 24.11.2020 2.stupeň - 26.11.2020

Talentové zkoušky

Termín odevzdání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou je do 30.11.2020.

AKTUALITY

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Informace k úplatě ve ŠD a ŠK

Z vyhlášky o zájmovém vzdělávání:

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny nebo školního klubu po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

S účinností dnem 23. 10. 2020

Celkové vyúčtování bude provedeno po skončení uzavření škol.

Informace o provozu školy od 14.10.2020

Vážení rodiče, dle Usnesení Vlády České republiky ze dne 12.10.2020 bude na naší škole s platností od 14.10.2020 do odvolání probíhat výuka pouze v distanční podobě, která bude POVINNÁ pro všechny žáky.

Výuka bude probíhat jednotně přes platformu TEAMS podle upraveného rozvrhu – viz níže a Bakaláři. Výukové jednotky budou probíhat synchronně (online v reálném čase) nebo asynchronně (formou zadávání úkolů a činností).

Synchronní výuka – je online výuka přes platformu TEAMS. Žáci budou v kontaktu s vyučujícím a mohou v reálném čase reagovat na vykládané učivo.

Asynchronní výuka – bude probíhat přes platformu TEAMS. Žáci budou dostávat výukové materiály a zadání pro činnost, kterou mohou provádět doma během týdne.

Žáci, kteří nemají IT vybavení nebo přístup k internetu budou dostávat zadání v papírové podobě. Papírové zadání si budou vyzvedávat vždy v pondělí od 9:00 do 10:00 u hlavního vchodu do školy, kde současně odevzdají domácí práci z minulého týdne.

Ve všech případech distanční výuky je nutné se aktivně účastnit všech hodin, které jsou zadány v rozvrhu hodin. Pokud se žák nebude výuky aktivně účastnit, bude mu zapsána absence a tuto hodinu bude potřeba řádně omluvit zákonným zástupcem. V opačném případě bude hodina evidována jako neomluvená. Zadané úkoly je NUTNÉ odevzdávat ve stanovených termínech.

Po dobu uzavření školy nemají žáci povolen přístup do budovy školy. V neodkladných případech (zapomenuté školní pomůcky apod.) je možné, po dohodě, školu navštívit. V tomto případě, prosím, kontaktujte TU nebo vedení školy.

V případě, že nastanou problémy s distanční výukou, kontaktujte třídního učitele.

Školní jídelna je v provozu pro žáky v níže uvedených časových intervalech.

V současné době jsou všichni strávníci odhlášeni. Pokud máte zájem o odběr obědů, je potřeba žáka přihlásit.

1.stupeň – 11:45 – 12:30

2.stupeň – 12:30 – 13:00

Odnášení obědů v jídlonosičích NENÍ možné.

Rozvrh hodin – distanční výuka od 14.10.2020

Ocenění společnosti Scio