Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

AKTUALITY

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Blahopřejeme Adélce Masaříkové ze 6.A

Dne 8.3. reprezentovala Adélka naší školu v online okresním kole olympiády v anglickém jazyce, které bylo pořádáno dětským domem Větrník v Liberci.

Společného klání se zúčastnili žáci ze všech okresů Libereckého kraje, ale výsledky byly vyhlášeny pro každý okres zvlášť. Soutěž proběhla ve dvou kolech, nejprve poslech a poté následovala ústní část, kde Adélka mluvila na téma „Můj den“. Za obě kola Adélka dostala 87 bodů.

Celkově Adélka obsadila 2. místo, které je letos nepostupové. Blahopřejeme a do dalších soutěží přejeme mnoho úspěchů.

Gabriela Jindrová

Informace k provozu školy od 1. 3. 2021

Na základě usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření, kterým se omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání, stanovuji pro školu následující provozní opatření:

Výuka na 1. i 2. stupni školy bude probíhat pouze distanční formou bez osobní přítomnosti žáků ve škole, dle aktualizovaného rozvrhu.

Školní družina je mimo provoz.

Nadále je možnost individuálních konzultací žáků po domluvě s vyučujícím.

Platí současná pravidla pro poskytování individuálních intervencí a konzultací pro žáky s podpůrnými opatřeními. Termíny se stanovují dle dohody individuálně.

Všichni mají povinnost nosit roušky/ochranné prostředky odpovídající nařízení Ministerstva zdravotnictví po celou dobu pobytu ve škole. Třetí osoby (rodiče a další) vstupují do školy pouze v odůvodněných případech.

Provoz školní jídelny není zakázán. Žáci, kteří se zúčastní distanční výuky a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si stravu mohou odebrat pouze výdejním okénkem.

Výdej obědů:  12,00 – 13,00 hod.

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE LETOS ONLINE

Protože se od října všichni žáci druhého stupně učí online, pořádáme online i olympiády. Ta v anglickém jazyce proběhla ve dvou kolech. Dne 10. února proběhl pro obě kategorie poslechový a gramatický test v prostředí Microsoft TEAMS a FORMS, které dobře známe z našeho každodenního učení. 15. a 17. února potom proběhl speaking, kde si každý vylosoval téma a na toto téma potom mluvil, opět samozřejmě online.
číst více…

Informace PPP v Č. Lípě

Pedagogicko-psychologická poradna v České Lípě stále pracuje a funguje pro rodiče, žáky a školy i v době uzavření škol vzhledem ke zvýšeným opatřením v rámci koronavirové nákazy.
Pracovníci PPP přijímají žádosti o vyšetření, případně prodlužují platnost vyšetření, nabízejí také pomoc se zvládnutím online výuky formou konzultací.
Rodiče vycházejících žáků, evidovaných v PPP s poruchami učení a chování, si musí sami požádat o dodatek k přihlášce, jinak střední škola nebude respektovat možnost navýšení času při konání přijímací zkoušky.
Mgr. Jana Kalivodová

1. místo v okresním kole Olympiády

1. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce 2021 náleží Aničce Kulhánkové z 9.C!

Zlatou pozici si vybojovala mezi 23 účastníky. Výborně naši školu zastupovala i Anička Doležálková z 9. A, která obsadila pěkné 6. místo.
Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Blahopřejeme a držíme pěsti v krajském kole.

Ocenění společnosti Scio