Českolipská Burza škol

Dne 12.11. 2020 se koná tradiční Českolipská Burza škol, která je určena nejen vycházejícím žákům, ale i rodičům a pedagogům. V kulturním domě Crystal mohou žáci letos zhlédnout 23 vystavovatelů. Jedná se převážně o střední školy Libereckého kraje, ale se svou...

Educa Liberec

Ve čtvrtek 10. října 2019 se žáci 9. ročníků zúčastnili  veletrhu EDUCA MYJOB v Liberci, kde měli možnost seznámit se s nabídkou středních škol a středních odborných učilišť, dále pak s prezentací různých firem a uplatněním v různých oborech. Projekt byl podpořen z...

Říjnový sběr starého papíru

V říjnu proběhl na naší škole na 1. stupni  již tradičně sběr starého papíru. Celkem jsme nasbírali 13 646 kg. Nejvíce přinesli žáci z těchto tříd: místo   2. A   2 057 kg místo   5. C   2 025 kg místo   5. B   1 005 kg Všem žákům a rodičům, kteří se sběrové akce...

Labdisc Biochem v akci

Žáci 8. a 9. ročníků začali při výuce chemie a přírodopisu využívat nové multifunkční zařízení Labdisc Biochem. Tímto přístrojem lze měřit fyzikální, biologické a chemické veličiny, například tlak vzduchu, teplotu, relativní vlhkost, srdeční rytmus, pH, elektrickou...

Erasmus+

V říjnu jsme byli na radnici představit projekt Living beside water, do kterého je od letošního září naše škola zapojena. Projekt je realizován v rámci programu Erasmus+ a zúčastní se ho celkem šest škol ze šesti evropských zemí (Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko,...