Krajské kolo olympiády z AJ

V pondělí 22.3. reprezentoval Alex Angolares z 9.C naši školu v krajském kole olympiády v anglickém jazyce. Soutěž probíhala opět online a měla dvě části. Nejprve byl test zaměřený na poslech a porozumění textu, následovala ústní část, do které postoupilo prvních 16...

Blahopřejeme Adélce Masaříkové ze 6.A

Dne 8.3. reprezentovala Adélka naší školu v online okresním kole olympiády v anglickém jazyce, které bylo pořádáno dětským domem Větrník v Liberci. Společného klání se zúčastnili žáci ze všech okresů Libereckého kraje, ale výsledky byly vyhlášeny pro každý okres...

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/22

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/22  Zápis bude organizován pouze formální částí, tedy bez osobní přítomnosti dítěte. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021,...