Vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace: „Výměna oken a dveří v budově školní družiny Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Česká Lípa“… Vysvětlení zadávací dokumentace (ve formátu PDF).  

Projekt Moje město Česká Lípa 1.část

Koncem května zahájily 3.A a 3.C několikadenní projekt Moje město Česká Lípa. V úvodní hodině se obě třídy sešly a vyslechly základní informace o historii města od paní Anny Machové, která je kvalifikovanou průvodkyní města, pomocí tabletů a IPadů a virtuální...

Úspěch našich ruštinářů

22. března  se konala v Liberci olympiáda v ruském jazyce a naši školu tam reprezentovaly dvě dívky z 8.C. Soutěž probíhala podle celostátně zadaných požadavků. Začalo se poslechovým testem, potom následovala ústní část, kdy soutěžící předstupovali před komisi a měli...