Informace k provozu školy od 13.9.2021

Od 13. 9. 2021 není ve školách a školských zařízeních povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný...

Pravidla pro provoz školy a školních aktivit od 1. 9. 2021

V souladu s platným  mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen MZd) a pokynem MŠMT ze dne 17. 8. 2021 a s ohledem na konkrétní provozní podmínky ve školní budově stanovil ředitel níže uvedená pravidla provozu školy a školních aktivit platná od 1. 9....

Vystoupení v parku M. Horákové

Každoročně se v červnu koná pietní akt, kdy si připomínáme osudy obětí komunismu v parku Milady Horákové. Na politickou situaci po r. 1948 reagovali svým projevem historik Mgr. L. Smejkal a starostka Ing. J. Volfová. Naše žákyně z 9. C také dne 21. 6. přispěly svým...