Blahopřejeme Adélce Masaříkové ze 6.A

Dne 8.3. reprezentovala Adélka naší školu v online okresním kole olympiády v anglickém jazyce, které bylo pořádáno dětským domem Větrník v Liberci. Společného klání se zúčastnili žáci ze všech okresů Libereckého kraje, ale výsledky byly vyhlášeny pro každý okres...

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/22

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/22  Zápis bude organizován pouze formální částí, tedy bez osobní přítomnosti dítěte. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021,...

Informace k provozu školy od 1. 3. 2021

Na základě usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření, kterým se omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání, stanovuji pro školu následující provozní opatření: Výuka na 1. i 2. stupni školy bude probíhat pouze...

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE LETOS ONLINE

Protože se od října všichni žáci druhého stupně učí online, pořádáme online i olympiády. Ta v anglickém jazyce proběhla ve dvou kolech. Dne 10. února proběhl pro obě kategorie poslechový a gramatický test v prostředí Microsoft TEAMS a FORMS, které dobře známe z našeho...

Informace PPP v Č. Lípě

Pedagogicko-psychologická poradna v České Lípě stále pracuje a funguje pro rodiče, žáky a školy i v době uzavření škol vzhledem ke zvýšeným opatřením v rámci koronavirové nákazy. Pracovníci PPP přijímají žádosti o vyšetření, případně prodlužují platnost vyšetření,...

1. místo v okresním kole Olympiády

1. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce 2021 náleží Aničce Kulhánkové z 9.C! Zlatou pozici si vybojovala mezi 23 účastníky. Výborně naši školu zastupovala i Anička Doležálková z 9. A, která obsadila pěkné 6. místo. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší...