Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 1/2018 „Výměna oken, dveří a vrat v budově školní jídelny Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa“.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky
Krycí list
Smlouva o dílo – okna jídelna
Technická zpráva – specifikace rozsahu stavebních prací, výměra oken
Výkaz výměr – výměna oken, dveří a vrat – budova školní jídelny
Žádost o poskytnutí dodatečných informací
Žádost o poskytnutí dodatečných informací II
Doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Výměna oken, dveří a vrat v budově školní jídelny Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa