Škola s rozšířenou
výukou cizích
jazyků

NOVINKY

9.11.2016

Exkurze žáků 9.tříd na akci Živá knihovna (KD Crystal).

AKTUALITY

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Projekt „Zkusme podnikat“

Pod záštitou firmy LAG Podralsko z.s. se naše škola v tomto pololetí zúčastní projektu „Zkusme podnikat“. Tento projekt je zaměřen na žáky 2. stupně ZŠ. K realizaci projektu jsme vybrali třídu 8. A a 9. B a bude probíhat od února do května 2015.

Cílem projektu je realizovat žákovské minipodniky s důrazem na volbu povolání v oboru podnikání. Přínosem takového projektu bude podpora tvořivosti a iniciativy žáků a zároveň výchova k podnikavosti. V rámci projektu se žáci seznámí s podstatnými vzdělávacími moduly – např. tržní ekonomika, nákup a výroba, personalistika, marketing a prodej aj. Žáci si pak na základě vlastních nápadů vytvoří minipodnik v jednotlivých skupinách. Učební pomůckou jim bude žákovský sešit, který zábavnou formou připraví žáky pro vznik těchto podniků. Celý projekt pak zakončí veletrh žákovských minipodniků s následným workshopem pro žáky.

 

 

Recitační soutěž

Ve středu 11. února 2015 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně. Letošní účast byla letos bohužel malá. Mnohé nadějné recitátory zřejmě sklátila chřipka nebo se báli konkurence. V  první kategorii (6. – 7. tř.) se porotě nejvíc líbily tyto žákyně:

1. místo – Kateřina Čechová (6. B)

2. místo – Jana Dandová (7. C)

3. místo – Michaela Prokopová (7. C)

Ve druhé kategorii (8. – 9. tř.) udělila porota pouze 2. místo –  Barbora Václavíková (8. C)

Vítězkám přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se tradičně koná v Novém Boru.

Ocenění společnosti Scio