Volby do ŠKOLSKÉ RADY

11.listopadu proběhnou volby do ŠR. Více informací si můžete přečíst v článku. Volby do ŠKOLSKÉ RADY Ředitel Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvkové organizace, Mgr. Antonín Lačný vyhlašuje volby do školské rady, které se uskuteční v...

„Od pólu k pólu“

  V pátek 3. října 2014 se v Liberci v Krajské vědecké knihovně konala vernisáž a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže ke Dni zvířat – „Od pólu k pólu“. Již tradičně se naše škola této soutěže účastní a i tentokrát na Tyršovku putovala jedna z cen. Ve...

Malba netradičními materiály

 V úterý 23.9.měli učitelé naší školy již podruhé možnost zúčastnit se projektu Živá škola- škola životem pro život . S kurzem Malba netradičními malířskými prostředky opět zavítala na naši školu Mgr.A  Lucrezia Škaloudová Puchmajerová. Více než deset nadšených...

Běh Českou Lípou

V sobotu se konal již třetí ročník obnoveného běhu Českou Lípou. Naši školu přišlo reprezentovat mnoho žáků a také jsme získali cenné medaile. Jelikož ještě nejsou oficiální výsledky, můžete se zatím podívat jak jsme v sobotu bojovali. Všem závodníkům a obětavým...

Informace o školní knihovně

Od října školního roku 2014/15 umožníme žákům 1. stupně (3. – 5. tř.) a 2. stupně navštěvovat školní knihovnu, kterou jsme vybavili novými knižními tituly. Nabízíme nejen beletrii, ale i naučné knihy z oboru umění, zoologie, botaniky, geografie, literatury aj....