Sběr starého papíru

Svázaný a zvážený papír noste do školy do 15.2. 2018 (čtvrtek) nejpozději do 8:30, protože je sběr hned po naložení kontejneru odvezen do sběrny. Rodiče, kteří vezou sběr přímo do výkupny ( Kovošrot Česká Lípa v Dubici), prosíme, aby lístek ze sběrny odevzdali své třídní učitelce do 14. 2. (středa). Všem děkujeme za spolupráci.

75 total views, 5 views today

Němčináři se utkali ve školním kole olympiády

Hned na začátku nového kalendářního roku – 3. ledna 2018 se konalo školní kolo olympiády v němčině. Celkem 11 žáků  ve dvou kategoriích – 4 v mladší kategorii (7. třídy) a 7 ve starší (8.-9. třídy) nejdříve absolvovali poslechový test, potom předstupovali po jednom k porotě složené z učitelek němčiny k ústní zkoušce. Znalosti všech žáků byly velmi dobré, přesto učitelky musely vybrat v každé kategorii dva žáky do okresního kola. Kdo bude naši školu reprezentovat a komu budeme držet palce?

V mladší kategorii: Kateřina Perunová a Kateřina Hadravová – obě z 7.C

Ve starší kategorii: David Vosála a Štěpán Falta – oba z 9.B

Zvláštní pochvalu zasloužila Magdalena Krausová (8.C), která závodila s o rok zkušenějšími dětmi a dokázala s nimi držet krok!

48 total views, no views today

Před Vánocemi k nám přilétli skřivánci

 

Ano, školní kolo soutěže v sólovém zpěvu  „Karlovarský skřivánek“ se v letošním školním roce konalo 18. prosince v hudebně školy. Poměřit své pěvecké schopnosti přišlo celkem 17 dětí a porota složená z učitelek hudební výchovy měla těžkou práci vybrat z nich a ocenit ty nejlepší. Nakonec byli nejúspěšnější tito zpěváčci:

1 kategorie – děti 1. – 3. tříd:

  1. místo: Lukáš Balog 3.A,
  2. místo: Magdalénka Jelínková 2.C,
  3. místo: David Hajnala 1 A, Karolinka Hajnala 1. A, Adélka Havlíková 3.A

2. kategorie – děti 4. – 6. tříd:

  1. místo: Anna Doležálková 6.A, Helena Kabátová 6.C
  2. místo: Barbora Koželuhová 6.B, Markéta Šmatláková 6.C
  3. místo: Eva Dandová 6.C

3. kategorie – děti 7.-9. tříd:

  1. místo: Veronika Nováková 7.C
  2. místo: Anna Krejčová 7.C

Všem účastníkům blahopřejeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole!

 

43 total views, no views today

Inspekční zpráva ČŠI 2017

Od 5.12. do 8. 12. 2017 provedla ČŠI inspekci zaměřenou na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou, školní družinou a školním klubem podle příslušných školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále „školský zákon“) dle stavu k datu inspekční činnosti. Zde si můžete prostudovat kompletní inspekční zprávu.

 

 

50 total views, no views today

Vánoční soutěž O nejhezčího vánočního kapříka

I letos proběhla v pavilonu tradiční soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu na dané téma. Letos to byl kapřík. V obou kategoriích se sešly velmi hezké výrobky, které byly vystaveny na vánoční výstavě a vyhodnoceny porotou slouženou z žáků. Vítězové si odnesli zasloužený diplom a sladkou odměnu. Velký dík patří všem žákům i jejich rodinám, které se do soutěže zapojili.

 

 

 

68 total views, 1 views today