Hlavní stránka

Začínáme!

Kdo si zpívá – nezlobí!

Milí zpěváci a zpěvačky,

i v letošním roce budeme zpívat ve dvou kroužcích – ve Zvonečku  se budou scházet děti z prvních až třetích tříd, ve Zvonku budou zpívat děti ze čtvrtých až devátých tříd. I letos se budeme připravovat na různá příležitostná vystoupení, kde budeme reprezentovat naši školu i na veřejnosti.

Pravidelné zkoušky jsou vždy ve středu:

Zvoneček  13.30 – 14.00 h,      Zvonek  14.00 – 14.45 h.

Kroužek je bezplatný. První zkouška, na které se budou vyřizovat hlavně organizační záležitosti, bude 12. září.  Pokud zkouška odpadne, budu Vás touto cestou informovat.

Těšíme se, že si ve středu vždy pěkně zazpíváme!

M. Filipová

512 total views, no views today

Výlet 8. tříd do Německa

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se žáci 8. B a 8. C rozjeli do krásné lokality Saska v Německu, jmenovitě do Jonsdorfu a Oybina. Po bezproblémovém přejetí hranic v Petrovicích jsme navštívili nejdříve Motýlí dům v Jonsdorfu.

číst více…

707 total views, no views today

Poděkování od vedení města

I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila úklidové akce v rámci Dne Země. Dnes jsme na radnici obdrželi od starostky Mgr. Romany Žatecké oficiální poděkování. Velmi nás to potěšilo a i v příštím roce se rádi úklidové akce zúčastníme.

190 total views, no views today

Naši žáci vyrazili za kulturou do Liberce

Ve středu 30. května se naši žáci ze šestých tříd (6.A -11 dětí,6.C – 29 dětí= kompletně celá třída!),  a 5  dětí ze 7.C a z 8.C převlékli do společenských šatů a vydali se autobusem do Liberce do divadla F. X. Šaldy. Naparáděné slečny a mladí muži shlédli představení podle románu J. Verna „Tajuplný ostrov“, které letos pro ně vybrala p. Lačná a p. Čechová. Nevšední zážitek umocněný nádhernou stavbou divadla byl pro některé děti první návštěvou divadelního představení a paní učitelky potěšilo, že se představení dětem líbilo a že paní uvaděčky děti pochválily za pěkné chování A ještě jim udělalo radost to, že si děti celou zpáteční cestu v autobuse zpívaly!

230 total views, no views today

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávána ve smyslu zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a na základě výzvy k podání nabídek č. j. zštyrš/177/2018 ze dne 18.4.2018.

„Výměna oken, dveří a vrat v budově školní jídelny Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa“

číst více…

203 total views, no views today

Exkurze do Drážďan

Ve čtvrtek 24. května se němčináři z 8 A, 8.B a 8.C vypravili na exkurzi do Hygienického muzea v Drážďanech. Žáci si prohlédli výstavy, které se týkají všech aspektů lidského života. Velmi je zaujala různá interaktivní stanoviště, kde si mohli vyzkoušet rozličné  stavy těla a jeho funkcí.

Odpoledne bylo věnováno prohlídce města a také drobným nákupům v Primarku a jiných lákavých obchodech.

Exkurze se velmi vydařila, i počasí nám přálo.

203 total views, no views today

16,624 total views, 5 views today